Babcock Norden

Babcock Scandinavian AirAmbulance er Nordens største luftambulanseselskap, med virksomhet i Norge, Sverige, Finland og Åland. Vi er over 370 ansatte på 22 baser med 30 fly og helikopter.

Sverige

Finland (finsk)

Historien

2001: Selskapet grunnlagt under navnet Lufttransport AB som et svensk søsterselskap til norske Lufttransport.
2003: Vant ambulanseflykontrakt i Nord-Sverige.
2007: Kjøpt av grunnlegger Henry Hansen og omdannet til Scandinavian AirAmbulance.
2008: Kjøpte Svensk Flygambulans og overtok ambulanseflyoppdrag i Sør-Sverige.
2010-2011: Fikk helikopterkontrakt i Finland
2014: Ble en del av det internasjonale industrikonsernet Babcock International, og fikk navnet Babcock Scandinavian AirAmbulance.
2017: Vant anbudet på flyambulansetjenesten i Norge
2018: Avtale mellom NHO og LO som sikrer alle pilotene jobb videre når den nye kontrakten trer i kraft 1. juli 2019
2019: 1. juli overtok vi driften av ambulanseflytjenesten i Norge

Babcock International

Babcock International er et internasjonalt industrikonsern med hovedkontor i London. Luftfartsdelen av konsernet leverer samfunnskritiske og livreddende tjenester i en rekke land.

Babcock International