Fra 1. juli 2019 overtok vi driften av ambulanseflyene i Norge. Dette er en landsdekkende tjeneste som assisterer nesten 10.000 pasienter i året. Sykehusene har det medisinske ansvaret, og bemanner flyene våre med sykepleiere og leger.

Vår oppdragsgiver er Luftambulansetjenesten HF som har det overordnede driftsansvaret for all luftambulanse i Norge, både fly og helikopter. Luftambulansetjenesten HF eies av de fire regionale helseforetakene. All drift av luftambulanse i Norge finansieres fullt ut av det offentlige.

Myndighetene har stilt høyere krav til innholdet i tjenesten fra 1. juli 2019. I tillegg har vi satt inn 11 nye fly. Et av disse er en jet som vil styrke beredskapen betydelig.

Ambulanseflytjenesten drives ut fra syv baser i Norge: Kirkenes, Alta (2 fly), Tromsø, Bodø, Brønnøysund, Ålesund og Gardermoen (2 fly, hvorav en jet)

I Norge Babcock har en fullskala norsk virksomhet med norske sertifikater og godkjenninger.

Det daglige vedlikeholdet gjøres av teknikere ute på basene, med en kombinasjon av Babcocks egne flyteknikere og flyteknikere fra Air Service Eggemoen AS. Hovedvedlikeholdet skal gjøres i Tromsø, hvor vi nå har satt i gang arbeidet med å bygge en ny hangar som vil stå ferdig i 2020.

I den nye hangaren skal det også bli mulig å laste om pasienter mellom fly og ambulansebil innendørs.