Fra 1. juli 2019 overtar vi Ambulanseflytjenesten i Norge. Dette er en landsdekkende tjeneste som assisterer nesten 10.000 pasienter i året. Sykehusene har det medisinske ansvaret, og bemanner flyene våre med sykepleiere og leger.

Vår oppdragsgiver er Luftambulansetjenesten HF som har det overordnede driftsansvaret for all luftambulanse i Norge, både fly og helikopter. Foretaket eies av de fire regionale helseforetakene. All drift av luftambulanse i Norge finansieres fullt ut av det offentlige.

Myndighetene har stilt høyere krav til innholdet i tjenesten når vi overtar 1. juli 2019. I tillegg kommer vi med 11 nye fly. Et av disse er en jet som vil styrke beredskapen betydelig.

Flyambulansetjenesten drives ut fra syv baser i Norge: Kirkenes, Alta (2 fly), Tromsø, Bodø, Brønnøysund, Ålesund og Gardermoen (2 fly, hvorav en blir en jet fra 1. juli 2019)

Vi bygger opp en fullskala norsk virksomhet med norske sertifikater og godkjenninger.

Det daglige vedlikeholdet skal gjøres av teknikere ute på basene. Hovedvedlikeholdet skal gjøres i Tromsø, hvor vi nå har satt i gang arbeidet med å bygge en ny hangar.

I den nye hangaren skal det også bli mulig å laste om pasienter mellom fly og ambulansebil innendørs.